Lorem ipsumLorem ipsum dolor sit amet
 

Gertrud Lilja – författare, kolumnist, samhällsdebattör.
1887-1984
Elisabeth Bergstrand-Poulsensällskapet vill gärna presentera ännu en kulturpersonlighet från
Långasjö kyrkby, nämligen Elisabeths ungdomsvän och förtrogna, Gertrud Lilja. Det märkliga är att
dessa flickor föds samma år och växer upp i varandras närhet. De delar skolbänk och
konfirmationsdag. De umgås på ungdomars vis i föreningsliv och med promenader vid Långasjösjön.
Hos båda finns en längtan att få komma ut i världen, att få utbilda sig, dela med sig av sina gåvor och
påverka människor och deras värderingar. De studerar ett år tillsammans vid Tekniska Skolan i
Karlskrona – sedan skiljs deras vägar. För Elisabeth är målet att komma in på Konstakademin, Gertrud
vill också utbilda sig inom konst och kultur. Hon väljer Stockholms Tekniska Högskola och tar examen
där 1917. Hon kommer att arbeta som teckningslärare under nästan tio år i Ronneby. Hon kan dock
inte få fast tjänst, eftersom hon saknar lärarexamen. Hon har ett handikapp - hennes hörsel är inte
vad den borde vara och det är ett hinder för henne att få examen och fast tjänst som lärare. För
Gertrud kommer problemet med hörseln att prägla hennes liv. Dövheten följer släkten – alla hennes
systrar blir också döva. Gertrud hittar sin väg genom livet som författare. Hon börjar som kolumnist
och novellist i veckopressen, 1926 kommer hennes första roman. Det ska bli ett 20-tal romaner, alla
utgivna på Bonniers förlag. Förläggaren själv håller efter henne och tycket att hon ska hålla sig till
”fruntimmersromaner”, Gertrud får kämpa för sin rätt att skriva om det hon helst vill. Hon blir, med
sina texter, en, för den tiden, modern samhällsdebattör. Hörselnedsättningen gör henne isolerad och
inbunden. Hon vill inte uppträda i några offentliga samtal eller debatter, däremot är hon en flitig
brevskrivare. Hennes texter följer och analyserar samhällsfrågor. Romanen ”Kvinnorna i släkten” är i
viss mån självbiografisk. I den berättelsen känner vi igen skildringen av hennes barndom, hur hon fick
växa upp faderlös, eftersom fadern dog samma år som hon föddes. Dessförinnan hade han byggt upp
en egen rörelse på gården Linkullen i Långasjö. Han var mössmakare. Efter hans död drev modern
företaget vidare, men fick sälja av mark från gården. Ensam fick hon fostra alla barnen, fem flickor
och två pojkar. Det är ett under att Gertrud fick studera, som den enda av flickorna.
Det skönlitterära skrivandet kom igång ordentligt på 1930-talet. Hennes bostad blev i Stockholm,
men hon hade nära kontakt med familjen i hemmet i Långasjö och vistades ofta där. Gertrud gifte sig
vid 52 års ålder med Axel Johansson. De fick tio år tillsammans, innan han avled. Gertrud lämnade så
småningom Stockholm och återvände för gott till Linkullen i Långasjö. Där avled hon 1984. Hennes
grav finns på Långasjö kyrkogård. Hon har efterlämnat en stor boksamling och flera möbler från sitt
hem. De ägs av Långasjö Sockens Hembygdsförening och visas i Sockenstugan.
Annika Hjalmarsson 2024
Kronologi Gertrud
1887 Gertrud föds 15 maj på Linkullen Långasjö, som nummer sju i syskonskaran. Föräldrar
Matilda och August Lilja. August dör samma år.
1907 Tekniska Skolan i Karlskrona
1908 studier på Högre Tekniska Skolan, Stockholm.
1917 examen vid Högre Konstindustriella skolan i Stockholm
1917 -1921 Ciselör i Sthlm
1922 – 1933 teckningslärare i Ronneby
1924 första novellsamlingen Bonniers: Den besvärliga gåvan. Debut.
1926 – 1964 Ytterligare 22 böcker
1939 gift med Axel Johansson
1948 Axel avlider
1960-talet Gertrud flyttar till Långasjö. Skänker minnessaker till Långasjö Sockens
Hembygdsförening.
1984 Gertrud avlider.