Lorem ipsumLorem ipsum dolor sit amet
 

BIBLIOGRAFI
Elisabeth Bergstrand-Poulsens författarskap
Förteckning över böcker och korta sammanfattningar av innehållen. Alla böcker är illustrerade av författarinnan.
1926   Värendskvinnor. Korta, mustiga berättelser om kvinnor från Långasjö socken. Illustrationer:
Kyrkbackens kvinnosida, Kristihimmelsfärdsflickor, ung och äldre bondhustru, mjölkkammaren,
linet skäktas, begravningsdagen, söndagsmorgon i kammaren. 21 sid.
1927   Värendsmän. Korta mustiga berättelser om män från Långasjö socken. Illustrationer:
Kyrkbackens manssida, bordsbönen, söndagseftermiddag, en bondgård, sångaren, Johan Magnus,
kyrkovärden om vardagen, kyrkovärden om söndagen, sjungande skolflickor, sjungande skolgossar,
51 sid.
1928   Livets och årets festdagar. Korta skildringar av högtider i Långasjö socken. Julaftons
förmiddag, första vårdagen, annandag pingst, midsommardagen, ystmöte, Bot- och bönsöndagen,
ympmöte, stata brud, söndagsbegravning. 43 sid.
1930   Historier om gamla människor och unga. ( noveller): Mattväverskan; Lena; Anna
Viktoria; Då den vita greven höll barndop; Rosanna och den första kärleken. Födelsedagsbrev till en
bortkommen vän; Stormnatt. 216 sid.
1931   Den rika vardagen: Korta skildringar av livet på landsbygden. Vårvinterflickan,
såningskvällen, vardagsmorgon, middagsrast i slåttern, mor skalar äpplen, brudtäcket stickas,
vävkammaren, aftonmåltid, lördagskväll. 60 sid.
1933   Hjältar och hjältedåd Noveller: Åkern; Hjältemod; Guldhjärtat; Den ko har ska ko mista;
Kyrkovärdens predikan. 163 sid
1934   Glad och god skall människan vara – och stark. Roman. ”Enkla variationer i bilder och
ord över ett gammalt svårlöst tema”: Johannes` väg till att bli konstnär, skildring av barndomen, en
stark karakterisering av farfadern, en intressant skildring också av förhållande bland
konstnärskollegor och av en förförelse genom en italiensk kvinna. En kärlekshistoria med en
kvinna, som börjar som en stor fascination och samhörighet, men slutar med att kvinnan går vilse i
livet, får behandling, kommer sig igen, men lämnar till sist/eller begår självmord. Denna utveckling
kan Johannes inte hejda, han saknar inlevelse och kraft. Han är redan mer upptagen av sin konst.
Träffar ännu en gång en människa som stöder och hjälper honom, upplever triumf och nederlag på
en gång med sitt verk, men gör sig i sista instans oberoende av publikens bifall. 331 sid
1935   Lovsång till träorkester. Korta skildringar av olika personligheter i lantliga sysslor.
Illustrationer: Littan-La, brytkarlar, spinnerskan, karderskan, varperskan, kärnerskan, tröskekarlar,
vedsågaren, 43 sid.
1936   Väven. Roman : Ränning (=randning), inslag; en väv av olika människoöden, som griper in
varandra, särskilt utvecklas förtryck i en familj, motsättning mellan en ond och en god människa,
dialogen mellan en troende och en skeptiker, människans prövningar, kärlekens olika former. 192
sid
1937   Kronan. Roman. Berättelse från senare hälften av 1800-talet: Mot bakgrund av sociala
motsättningar mellan rika och fattiga människor, mellan en troende flicka, Serafia, och hennes
kyrkofientliga fader, utvecklas en handling, som går ut på att denna flicka tar på sig en stor uppgift,
nämligen att vinna tillbaka en ljuskrona till kyrkan. Konflikten ställs på sin spets, då två olika
präster diskuterar om hon har rätt att offra sig på detta sätt. Ännu skarpare blir spänningen mellan
en enda persons förmåga och den hårda uppgiften, då Serafia dör och ber sin dotter att infria löftet.
Dottern Anna Matilda har ödet på sin sida, hon har ett ljust sinnelag och hon lyckas. Avslutningen
är hennes bröllop i kyrkan som är upplyst av den återbördade ljuskronan. 303 sid
1939   Människan och klockorna. Roman, Livsfragment. Boken tillägnas Klockarefrua
(Elisabeths mor, Anna Bergstrand) med varm, dotterlig hälsning. Emma Lena blir gift med Matthis,
som är en olycklig ung man som försöker att bli synlig på olika sätt, det han finner på är alltid på
gränsen till det kriminella, han rånar banken, men inte ens då blir han tagen på allvar. Han dras mer
och mer till samhällets utkant, glömmer sitt arbete och sin familj, börjar dricka, till sist blir han
anklagad för mord. Emma Lena försöker att klara vardagen med familjen på gården, hon får hjälp
av häradsdomaren. En nyckelsituation är hennes samtal med klockarefrun, som är en moraliskt klar
person som ger orientering. Matthias har bett att Emma Lena och barnet ska besöka honom i
fängelset, men Emma Lena har i sitt inre avslutat relationen till honom. Hon säger nej. Klockarefrun
frågar om hon inte tänker på förlåtelsen? Men Emma Lena står fast vid sitt nej. Berättelsen slutar
med skildringen av domarens begravning, till vilken klockorna, som gång på gång har spelat en
viktig roll i Emma Lenas liv, ringer i all sin storslagenhet. 222 sid.
1940   Hök, får jag låna dina vingar? Självbiografi, minnen, och berättelsen om maken Axel
Poulsens barndom, många historiska fotografier. 380 sid
1941   Nattens drottning. Roman. Livsfragment: Skildringen av de olika egenskaper och
karaktärer som kommer samman i en familj, pappan är förvaltare och mycket autoritär, hans två
yngsta barn, döttrarna, är vackra och har helt olika speciella öden. Den yngsta gör uppror mot
fadern, men deras kärlek bär. Lotte har en stark bundsförvant, Jana, som är en av de udda personer,
som spelar en så viktig roll i Elisabeths berättelser. Den äldre dottern, Katarina, har ett svårt öde,
blir döv och dör ung. I andra delen skildras Lottes äktenskap, och hennes dröm om att verka med
välgörenhet bland människor, vilket hon inte lyckas med. Efter sitt misstag har hon idealet
”mildhet” kvar och ”kraft att göra det litet renare och ljusare omkring sig, där hon går fram.” 318
sid
1943   Se, människan! Roman. Livsfragment: Minnesteckning över några människor på en svensk
bondgård, om bondkvinnan ”Örnan”s långa liv. Hon uthärdar svåra tider och överlever sin
svärdotter, sin son och sitt barnbarn Anna, som dör efter att har fött ett barn. Åter är det Örnan som
tar ansvar för sitt barnbarnsbarns uppväxt. Med stor detaljrikedom skildrar författaren livets
vardagliga sidor på gården. Slutkapitlet ”Hennes Majestät kvinnan” är en hyllning till den gamla
kvinnan i all sin skörhet och uthållighet. 280 sid
1945   Tre högtider. (fortsättning av ”Se, människan”) Roman. Stor-Anna är barnbarnsbarnet till
Örnan, som på dödsbädden gav henne uppdraget ”att bygga en ny orgel”. Detta blev liksom ett
mantra för flickan och hon söker en väg till förverkligande. Men till sist kommer hon till insikten,
att hon inte själv ska bygga den, men ska sörja för att en ny orgel kommer till kyrkan. Med en
organistdotters kunskap och inlevelse beskriver Elisabeth mästerligt den gamla orgelns ”kamp” för
att få stanna i kyrkan. Stor-Anna gifter sig med Bergsprängaren, barnet föds och döps. Kristina
upplever som barn, vid en älskad kycklings död, det som hennes mor och mormor upplevde vid en
älskad människas död. Den stora frågan: Är också detta Gud? 233 sid.
1947   Sången. Roman. ”Boken tillägnas minnet av min far”- (kantor P M Bergstrand): Boken
utvecklar temat: vad skall man göra med sin talang, sina gåvor? Lilla Nanny har sångens gåva, och
kantorsfamiljen, hos vilken hon tjänar, gör allt för att stödja henne i att utveckla sin röst. Hon
drömmer själv också om att komma ut i den stora världen och låta sin sångröst höras. Men så
händer det, att hon blir djupt sårad och kränkt av en tanklös pojke, och så kan hon inte stanna hos
familjen utan går hem till sitt. Hon vill inte ha mera med den världen att göra, men gifter sig med en
enkel grannpojke, bildar familj och arbetar hårt på gården. Efter en längre tid händer det att hon blir
ombedd att komma till någon som ligger för döden och sjunger för denne. Hennes gåva får nu en
social och en andlig mening och hon upplever stor lycka i att sjunga på det sättet. Boken innehåller
fina skildringar av musiken och människans upplevelser av den, men också ganska intensiva
skildringar av den kvinnliga kroppens blomstring och död. 203 sid
1949   Oväntad revolt. Debattbok.”Professor, fil och teol Doktor Niels Ahnlund, sanningssökaren
och sanningssägaren, tillägnas tacksamt och med beundran denna lilla barnsliga bok”: Titeln
betyder helt enkelt människohjärtats uppror mot allt det i tiden, som är det fientligt. "Vilket inte är
så lite,” skriver Elisabeth i förordet. Hon utvecklar tanken om uppror av hjärtat i olika historier:
Dostojevskijs hustru; Dialog två planeter emellan; Uppriktighet; Hackkycklingrevolt;
Lekmannafunderingar över form och innehåll; Bön. 112 sid
1950  Nordiska barn (mapp med barnporträtt)
1951   Hustru, ett minnesmärke. Roman. Hanna skildras som ett ljusets barn, men redan i början
ser vi också skuggan, den besvärlige pojken, Anders Johan. Hanna förälskar sig i Martin och de
beslutar att gifta sig, när hon anländer till Amerika, där han redan är. Under den långa och
besvärliga överfarten, då alla utvandrare blir sjuka, våldtas hon av Anders Johan, pojken från
skolan. Hennes skam är så stor, att hon inte vågar gifta sig med Martin längre. I stället blir hon
Anders Johans hustru. De lever ett hårt liv som invandrare, hon få tre döttrar och en pojke, samlivet
makarna emellan är olyckligt. Anders Johan chikanerar henne, hon försöker att stå ut. Kanske är
han medveten om varför hon gifte sig med honom. Han uppsöker en prostituerad och provocerar
Hanna, då han pratar om ”horan” som ”ren som en lilja”. Då är familjen redan tillbaka i Sverige. Då
Anders Johan dör, känner Hanna sig äntligen befriad. Hon har ingen nära relation till döttrarna, men
saknar sonen, som inte har hört av sig på många år. Sent i livet möts Hanna och Martin igen, och får
chansen att leva i sin kärlek, får frid i själen till sist. Till hennes begravning kommer en ung man
och spelar violin, det är sonen som spelar för sin mor, för första och sista gången. 173 sid
1968 Elisabeth Bergstrand-Poulsen - konstnär, författare. / Axel Bergstrand
Elisabeths bror, Axel Bergstrand, har beskrivit sin systers liv som författare och konstnär i denna
skrift, utgiven av Kronobergs Läns Musei- och hembygdsförbund. 156 sid.
2022 På spaning efter en författare / Melsene Laux
Elisabeths noveller och romaner är expressiva och målande. Ett återkommande tema är kampen
mellan ont och gott. Man kan också utläsa en hyllning till kvinnan, som rättskaffens och stark. För fördjupning vid läsning av Elisabeths texter rekommenderar vi boken ”På spaning efter en
författare” av Melsene Laux 2023. Finns att köpa hos sällskapet. 165 sid.
Böckerna kan hittas på Antikvariat och på nätet: bokborsen. se. Kan lånas på bibliotek,
åtminstone i Emmaboda Kommun. EBP-sällskapet har ett antal till salu. Se EBP Shop.
Kontakta sällskapet. Telefon