Verksamhetsberättelse EBP 2021

Verksamhetsåret 2021 har vi avverkat efter bästa förmåga. Covid har alltjämt påverkat verksamheten på olika sätt. Det startade med årsmöte i april, då vi inte inbjöd medlemmarna till fysiskt möte, utan skötte förhandlingarna Per Capsulam.

Vidare har Bergstrandsalen använts som skolmatsal under hela pandemitiden. Detta föranledde en insats med undervisning och inspiration för skolbarnen. Bo Bergstrand och bibliotekarien Marie Hinderyd samlade barnen i grupper och berättade om Elisabeth och hennes konst vid fem tillfällen.

6 juni firades med boksläpp ”Den gömda skatten” EBP, ”Naturens skönhet” Eva Garami och ”Din bark, min hud” Sofia Thelin. Invigning av Litterära Stigen, tema Träd. Ulla Sköldh Jonsson höll högtidstal, Sofia Thelin sjöng, Melsene Laux talade och Bo Bergstrand öppnade Ateljé Klockbolet. Litterära Stigen var i år uppsatt runt Klockbolet. Tema: Träd.

10 juni presenterades EBP för C-partiet och 18 juni för en läsecirkel från Älmeboda. Under sommaren träffades konstintresserade i Klockbolet och målade på söndagseftermiddagar. 24 juli anordnade Ethel Svensson och Sissi Hanemann en minimarknad vid Vandrarhemmet. EBP hade ett bord med tavlor, böcker och lotteri. Denna försäljning upprepades vid Skördefesten 16 oktober. Då erbjöd vi också konstvisning i kyrkan. Detta kolliderade med organistens övande – på gott och ont.

Efter professionell fotografering av ”remsan”, har Bo tagit fram kopior av den i olika storlekar. En stor för Bergstrandsalen och mindre för hemmabruk. Några har sålts. Församlingen ska erbjudas den stora. Resten erbjuds genom annons i Träskoposten för 250:-/st.

Under året har också gjorts en inventering av konstverk av EBP, nämligen de som finns i offentliga lokaler i Långasjö (kyrkan, skolan, sockenstugan, Allégården). Alla 60 finns nu fotograferade och dokumenterade. Kulturchefen Jan Dzedins har visat intresse och stöd för vår verksamhet. Ungefär hälften av tavlorna ägs av kommunen (30), resten av församlingen (20) och sällskapet (9).

Jan bad oss ordna en utställning på Biblioteket i Emmaboda och Bo Bergstrand och Ulla Sköldh Jonsson har tagit itu med projektet. Det kan bli en vandringsutställning som vi erbjuder flera lokaler inom och utanför kommunen.

Vi har haft besök av redaktören för kulturmagasinet Parnass, något som utmynnade i en artikel i Parnass nr 4 2021.

12 november högtidlighöll vi Elisabeths födelsedag med en berättarkväll i Café Stallet. Drygt 30 pers deltog.

20 november representerades EBP av Willi Lang och Ulla Sköldh Jonsson på Biblioteksmässan i Växjö. Vår hemsida lever vidare och medlemsbrev skickas ut via mail varje månad. Vi har fått ett par nya medlemmar under 2021.

Långasjö den 12 mars 2022   Annika Hjalmarsson ordf EBP

…..

Dela den här sidan