OM SÄLLSKAPET

Elisabeth Bergstrand-Poulsen Sällskapet bildades 28 feb 2011. Sällskapet är medlem i organisationen DELS, samt registrerad som kulturförening i Emmaboda Kommun. Styrelsen leder arbetet med att bevara minnet av Elisabeth Bergstrand-Poulsen och hennes livsverk. I det arbetet inkluderas även Elisabeths vän från barndomsåren, Gertrud Lilja, också hon född i Långasjö. De båda kvinnorna är förevigade i en staty, skapad av konstnären Niels Elley, Eringsboda, invigd sommaren 2017. De står som en symbol för konst och litteratur, förverkligande av drömmar och inspiration till fortsatt kulturellt arbete. Statyn finns vid Långasjö Vandrarhem. Sällskapet verkar idag med föreläsningar, bild&filmvisningar, guidningar, konst&kulturkurser, bokutgivning, Litterär Stig, mm. Se "KONTAKT".

EBP-sällskapets Styrelse 2022

Annika Hjalmarsson ordf. annika.hjalmarsson44@gmail.com

Ulla Sköldh Jonsson   sekr.  ulla.skoldh@telia.com

Ingrid Öhrnberg kassör

Gun Medin

Melsene Laux

Helena Thelin

Johan Thelin

Bo Bergstrand

Bli medlem i sällskapet!

Årsavgift 100:- Sätts in på bg 830-6870. Ange namn. Mejla annika.hjalmarsson44@gmail.com och meddela namn och adress. 

I Elisabeths fotspår - EBP-sällskapets mål

- ”Elisabeth skulle ha tyckt om ert engagemang”, sade Dodo Bergstrand-Poulsen, svärdotter till Elisabeth Bergstrand-Poulsen, med ett stort leende till mig, då jag berättade för henne att vi den 28 februari 2011 hade bildat ett Elisabeth Bergstrand-Poulsen sällskap. - "Elisabeth ville komma i kontakt med läsare och bildbetraktare, hon var angelägen att sprida sina tankar och förmaningar, sin syn på liv och död, våld och fred, det lantliga samhället och den stora världen, natur och kultur, gott och ont".

Elisabeth såg det värdefulla utvecklat som bäst i sin hemsockens och barndomens människors rika liv. Berättelserna hon hade lyssnat till som barn var det material utifrån vilket hon kunde forma sina gestalter, väva sina livsvävar, färgrika, melodramatiska, med humor och också ibland med ett allvarligt lyft pekfinger.

Måleriet upptog en stor del av hennes uttryckslängtan, men skrivandet kan väl betraktas som ett mångfasetterat samtal med, å den ena sidan, gestalterna från det förflutna och å andra, sidan människorna från samtiden.

Hennes böcker igångsätter möten mellan hennes hembygds människor från en förgången tid och läsare under mellan- och efterkrigstiderna, som liksom Elisabeth själv brottades med den moderna tidens omvälvningar. Elisabeth drog ut i världen, lämnade barndomshemmet i Långasjö bakom sig och bosatte sig, efter studieresor till Paris, Algeriet, Florens och Neapel, i Charlottenlund, norr om Köpenhamn.

I skrivandet och måleriet tog hon sin barndoms skatter upp och delade ut dem till en stor internationell läsekrets. Vi vill bidra till att vi som läsare kan upptäcka gåvorna som hennes böcker gömmer, så länge vi bara läser dem som hembygdsskildringar. Vi tror att texterna berättar mera än så! Intryck från möten med Grekland, Italien, Frankrike, konst och kultur, från diskussioner med dåtidens vetenskapsmän och konstnärer har hon blandat med en levande gammal berättartradition. Verkningar som tidens impulser har haft på ett så känslosamt ”instrument”, som författarinnan, utan tvekan, var, kan spåras och ge oss nya aspekter, inte minst i bilden av en kvinnlig konstnärs agerande i en brytningstid, i förskingringen, i ett främmande land, i ett lyckat konstnärsäktenskap.

Vi vill uppmuntra till läsning av hennes texter med friska sinnen. Vi arrangerar förläsningar och seminarier, som ska belysa olika aspekter och frågeställningar: t.ex. det filmiska i EBPs berättande, ”fromhetens och trons bild” i hennes texter, ”kropp – och kroppslighet”, ”tankar om hållbarhet”, och mycket annat, som dyker upp under arbete med texterna. Vi är också intresserade av information om Elisabeths kontakt med andra konstnärer och skulle tacksamt ta emot inspiration och hänvisningar.

Melsene Laux

Dela den här sidan