Bokförteckning Elisabeth Bergstrand-Poulsens författarskap

Förteckning över böcker och korta sammanfattningar av innehållen. Alla böcker är illustrerade av författarinnan.

1926 Värendskvinnor. Korta, mustiga berättelser om kvinnor från Långasjö socken. Illustrationer: Kyrkbackens kvinnosida, Kristihimmelsfärdsflickor, ung och äldre bondhustru, mjölkkammaren, linet skäktas, begravningsdagen, söndagsmorgon i kammaren. 21 sid.

1927 Värendsmän. Korta mustiga berättelser om män från Långasjö socken. Illustrationer: Kyrkbackens manssida, bordsbönen, söndagseftermiddag, en bondgård, sångaren, Johan Magnus, kyrkovärden om vardagen, kyrkovärden om söndagen, sjungande skolflickor, sjungande skolgossar, 51 sid.

1928 Livets och årets festdagar. Korta skildringar av högtider i Långasjö socken. Julaftons förmiddag, första vårdagen, annandag pingst, midsommardagen, ystmöte, Bot- och bönsöndagen, ympmöte, stata brud, söndagsbegravning. 43 sid.

1930 Historier om gamla människor och unga. Noveller: Mattväverskan, Lena, Anna Viktoria, Då den vita greven höll barndop, Rosanna och den första kärleken, Födelsedagsbrev till en bortkommen vän, Stormnatt. 216 sid.

1931 Den rika vardagen: Korta skildringar av livet på landsbygden. Vårvinterflickan, såningskvällen, vardagsmorgon, middagsrast i slåttern, mor skalar äpplen, brudtäcket stickas, vävkammaren, aftonmåltid, lördagskväll. 60 sid.

1933 Hjältar och hjältedåd Noveller: Åkern, Hjältemod, Guldhjärtat, Den ko har ska ko mista, Kyrkovärdens predikan. 163 sid

1934 Glad och god skall människan vara – och stark. Roman. ”Enkla variationer i bilder och ord över ett gammalt svårlöst tema”: Johannes` väg till att bli konstnär, skildring av barndomen, en stark karakterisering av farfadern, en intressant skildring också av förhållande bland konstnärskolleger och av en förförelse genom en italiensk kvinna. En kärlekshistoria med en kvinna, som börjar som en stor fascination och samhörighet, men slutar med att kvinnan går vilse i livet, får behandling, kommer sig igen, men lämnar till sist/eller begår självmord. Denna utveckling kan Johannes inte hejda, han saknar inlevelse eller också kraft. Han är redan mer upptagen av sin konst. Träffar ännu en gång en människa som stöder och hjälper honom, upplever triumf och nederlag på en gång med sitt verk, men gör sig i sista instans oberoende av publikens bifall. 331 sid

1935 Lovsång till träorkester. Korta skildringar av olika personligheter i lantliga sysslor. Illustrationer: Littan-La, brytkarlar, spinnerskan, karderskan, varperskan, kärnerskan, tröskekarlar, vedsågaren, 43 sid.

1936 Väven. Roman : Ränning (=randning), inslag. En väv av olika människoöden, som griper in varandra, särskilt utvecklas förtryck i en familj, motsättning mellan en ond och en god människa, dialogen mellan en troende och en skeptiker, människans prövningar, kärlekens olika former. 192 sid

1937 Kronan. Roman. Berättelse från senare hälften av 1800-talet: Mot bakgrund av sociala motsättningar mellan rika och fattiga människor, mellan en troende flicka, Serafia, och hennes kyrkofientliga fader, utvecklas en handling, som går ut på att denna flicka tar på sig en stor uppgift, nämligen att vinna tillbaka en ljuskrona till kyrkan. Konflikten ställs på sin spets, då två olika präster diskuterar om hon har rätt att offra sig på detta sätt. Ännu skarpare blir spänningen mellan en enda persons förmåga och den hårda uppgiften, då Serafia dör och ber sin dotter att infria löftet. Dottern Anna Matilda har ödet på sin sida, hon har ett ljust sinnelag och hon lyckas. Avslutningen är hennes bröllop i kyrkan som är upplyst av den återbördade ljuskronan. 303 sid

1939 Människan och klockorna. Roman, Livsfragment. Boken tillägnas Klockarefrua (Elisabeths mor, Anna Bergstrand) med varm, dotterlig hälsning. Emma Lena blir gift med Matthis, som är en olycklig ung man som försöker att bli synlig på olika sätt, det han finner på är alltid på kanten av det kriminella, han överfaller banken, men inte ens då blir han tagen på allvar. Han dras mer och mer till samhällets utkant, glömmer sitt arbete och sin familj, börjar dricka, till sist blir han anklagad för mord. Emma Lena försöker att klara vardagen med familjen på gården, hon får hjälp av häradsdomaren. En nyckelsituation är hennes samtal med klockarefrun, som är i hela boken en moraliskt klar person som ger orientering. Matthias har bett att Emma Lena och barnet ska besöka honom i fängelset, men Emma Lena har i sitt inre avslutat relationen till honom. Hon säger nej. Klockarefrun frågar om hon inte tänker på förlåtelsen? Men Emma Lena står fast vid sitt nej. Berättelsen slutar med skildringen av domarens begravning, till vilken klockorna, som gång på gång har spelat en viktig roll i Emma Lenas liv, ringer i all sin storslagenhet. 222 sid.

1940 Hök, får jag låna dina vingar? Självbiografi, minnen, och berättelsen om maken Axel Poulsens barndom, många historiska fotografier. 380 sid

1941 Nattens drottning. Roman. Livsfragment: Skildringen av de olika egenskaper och karaktärer som kommer ihop i en familj, pappan är förvaltare och mycket autoritär, hans två yngsta barn, döttrarna, är vackra och har helt olika speciella öden. Den yngsta gör uppror mot fadern, men deras kärlek bär. Lotte har en stark bundsförvant, Jana, som är en av de udda personer, som spelar en så viktig roll i Elisabeths berättelser. Den äldre dottern, Katarina, har ett svårt öde, blir döv och dör ung. I andra delen skildras Lottes äktenskap, och hennes dröm om att verka välgörande bland människor, som hon inte lyckas med. Efter sitt misstag har hon idealet ”mildhet” kvar och ”kraft att göra det litet renare och ljusare omkring sig, där hon går fram.” 318 sid

1943 Se, människan! Roman. Livsfragment: Minnesteckning över några människor på en svensk bondgård, om bondkvinnan ”Örnan”s långa liv. Hon uthärdar svåra tider och överlever sin svärdotter, sin son och sitt barnbarn Anna, som dör efter att har fött ett barn. Åter är det Örnan som tar ansvar för sitt barnbarnsbarns uppväxt. Med stor detaljrikedom skildrar författaren livets vardagliga sidor på gården. Slutkapitlet ”Hennes Majestät kvinnan” är en hyllning till den gamla kvinnan i all sin skörhet och uthållighet. 280 sid

1945 Tre högtider. (fortsättning av ”Se, människan”) Roman. Stor-Anna är barnbarnsbarnet till Örnan, som på dödsbädden gav henne uppdraget ”att bygga en ny orgel”. Detta blev liksom ett mantra för flickan och hon söker en väg till förverkligande. Men till sist kommer hon till insikten, att hon inte själv ska bygga den, men ska sörja för att en ny orgel kommer till kyrkan. Med en organistdotters kunskap och inlevelse beskriver Elisabeth mästerligt den gamla orgelns ”kamp” för att få stanna i kyrkan. Stor-Anna gifter sig med Bergsprängaren, barnet föds och döps. Kristina upplever som barn, vid en älskad kycklings död, det som hennes mor och mormor upplevde vid en älskad människas död. Den stora frågan: Är också detta Gud? 233 sid.

1947 Sången. Roman. ”Boken tillägnas minnet av min far”- (kantor P M Bergstrand): Boken utvecklar temat: vad skall man göra med sin talang, sina gåvor? Lilla Nanny har sångens gåva, och kantorsfamiljen, hos vilken hon tjänar, gör allt för att stödja henne i att utveckla sin röst. Hon drömmer själv också om att komma ut i den stora världen och låta sin sångröst höras. Men så händer det, att hon blir djupt sårad och kränkt av en tankelös pojke, och så kan hon inte stanna hos familjen utan går hem till sitt. Hon vill inte ha mera med den världen att göra, men gifter sig med en tafatt grannpojke, bildar familj och arbetar hårt på gården. Efter en längre tid händer det att hon blir ombedd att komma till någon som ligger för döden och sjunger för denne. Hennes gåva får nu en social och en andlig mening och hon upplever stor lycka i att sjunga på det sättet. Boken innehåller fina skildringar av musiken och människans upplevelser av den, men också ganska intensiva skildringar av den kvinnliga kroppens blomstring och död. 203 sid

1949 Oväntad revolt. Debattbok. ”Professor, fil och teol Doktor Niels Ahnlund, sanningssökaren och sanningssägaren, tillägnas tacksamt och med beundran denna lilla barnsliga bok”: Titeln betyder helt enkelt människohjärtats uppror mot allt det i tiden, som är det fientligt. "Vilket inte är så lite,” skriver Elisabeth i förordet. Hon utvecklar tanken om uppror av hjärtat i olika historier: Dostojevskijs hustru, Dialog två planeter emellan, Uppriktighet, Hackkycklingrevolt, Lekmannafunderingar över form och innehåll, Bön. 112 sid

1950 Nordiska barn (mapp med barnporträtt)

1951 Hustru, ett minnesmärke. Roman. Hanna skildras som ett ljusets barn, men redan i början ser vi också skuggan, den busige pojken Anders Johan. Men hon förälskar sig i Martin och de beslutar att gifta sig, när hon anländer till Amerika, där han redan är. Under den långa och besvärliga överfarten, då alla utvandrare blir sjuka, våldtas hon av Anders Johan, pojken från skolan. Hennes skam är så stor, att hon inte vågar gifta sig med Martin längre. I stället blir hon Anders Johans hustru. De lever ett hårt liv som utvandrare, hon få tre döttrar och en pojke, samlivet makarna emellan är olyckligt. Anders Johan chikanerar henne, hon försöker att stå ut. Kanske lider han av saknaden av kärlek, för han är medveten om varför hon gifte sig med honom. Han uppsöker en hora och provocerar Hanna, då han pratar om horan som ”ren som en lilja”. Då är familjen redan tillbaka i Sverige. Då Anders Johan dör, känner Hanna sig äntligen befriad. Hon har ingen nära relation till döttrarna, men saknar sonen, som inte har hört av sig på många år. Sent i livet möts Hanna och Martin igen, och får chansen att leva i sin kärlek, får frid i själen till sist. Till hennes begravning kommer en ung man och spelar violin, det är sonen som spelar för sin mor, för första och sista gången. 173 sid

Böckerna kan hittas på Antikvariat och på nätet: bokborsen. se. Kan lånas på bibliotek, åtminstone i Emmaboda Kommun. EBP-sällskapet har ett antal till salu.

Obs att idag finns samtliga böcker som e-bok, utgivna på Saga Egmont förlag. Finns att köpa på nätet eller låna på biblioteket. Dessa böcker saknar Elisabeths illustrationer. 

Dela den här sidan