LÅNGASJÖSAMLINGEN

Vår stora konstskatt – 60 verk av EBP

I Långasjö socken finns en konstskatt. Vi har under åren samlat på oss ett kulturarv av stora mått. Vi bevarar ju minnet av bygdens egen konstnär – Elisabeth Bergstrand-Poulsen (EBP).

Inventering EBP-konst

Under hösten 2021 gjordes en inventering av de EBP- konstverk som vi förvaltar i Långasjö socken. Denna konstskatt har byggts upp sedan 1950-talet och omfattar idag omkring sextio verk, och då innehåller vissa verk en hel serie bilder, som t ex illustrationerna till Selma Lagerlöfs Legenden om Julrosorna.

Här kommer en liten presentation av vad som finns, var man kan se dem och hur ägandeförhållandena är. Man kan nog slå fast att det började med den storslagna altartavlan, som kom på plats i Långasjö kyrka 1957, även om det då redan fanns många av Elisabeths verk i hem och lokaler – inte minst de kända barnporträtten. Men i och med altartavlans uppsättning bekräftades Elisabeths storhet på ett påtagligt sätt. Isen var bruten. Det blev status att ha en EBP-tavla.

Långasjö församling äger 20 verk

Långasjö Församling började målmedvetet samla på originalkonst av Elisabeths hand. Konstverken fick pryda väggarna i kyrkan och sockenstugan. En del verk köptes in, en del skänktes till församlingen. Idag omfattar samlingen omkring 20 verk. I kyrkan finns förutom altartavlan, fyra högtidstavlor – dop, nattvard, begravning och stata brud. I sockenstugan finns bland annat Kyrkbacken, Bordsbön, Sjungande barn, flera porträtt, illustrationer till Selma Lagerlöfs Legenden om Julrosorna. Störst är kartongen till ”Kvinnans Årstider”, en detaljerad målning 3x5 m stor, förlaga till gobelängen med samma mått, som finns på Smålands Museum Växjö.

Emmaboda kommun äger 30 verk

1989 tillkom, genom testamente av Elisabeths son Hans A Poulsen, 30 verk. Detta testamente orsakade en del diskussion, eftersom gåvan var ställd till ”Långasjö Kommune” och Långasjö vid det laget uppgått i Emmaboda Kommun. Endast norsk-svensk språkförbistring låg till grund för denna meningsskiljaktighet. Resultatet blev emellertid att Emmaboda Kommun blev ägare till konstskatten, med förbehållet att den skulle visas i Långasjö. Så är det än idag. Dessa 30 verk finns att se i sockenstugan: Kristi Himmelsfärdsflickor, Karderskan, Anna Bergstrand, i skolan: Bruden, Lilla Nanny, Den främmande pojken, ett fåtal i kyrkan, nämligen en liten ”altartavla” i sakristian, bedjande brud och flicka i sjal i brudkammaren, en på Allégården - I ostkammaren.

EBP-sällskapet äger 9 verk

2011 bildades EBP sällskapet och sedan dess har 9 verk skänkts till sällskapet. Några av dem finns hängda i sockenstugan – Kyrkovärden om söndagen, Bondhustru och Änkan, resten är undanställda i förråd. Inalles finns alltså 60 verk att beskåda i Långasjö socken. Vi sitter på en konstskatt! Hur ska vi förvalta den? Hur ska den bli tillgänglig för allmänheten? Hur ska det bli med sockenstugan i framtiden?

Man kan tycka vad man vill – fakta kvarstår.

Man kan tycka vad man vill om Elisabeths bilder. Somliga tycker de är banala eller naiva, platta eller idealiserande. Andra ser spår av konsthistoria i hennes bildspråk. Ytterligare andra ser paralleller till ikoner och helgonbilder. Någon läser ut ett budskap i gestalternas ansiktsdrag, kroppshållning eller klädsel. Nästan ingen lämnas oberörd. Allt finns i betraktarens öga. Så vad man än tycker och tänker om konst, så HAR vi en stor samling i Långasjö. Sextio verk av samma konstnär! En skatt att visa upp – men hur? Vi kan också känna en ödmjuk beundran för den långasjöflicka, som i början av 1900-talet målmedvetet strävade för att förverkliga sin dröm. Sockengränsen var för snäv. Hon tog sig till Karlskrona, Stockholm, Paris, Neapel, Rom, Algeriet och bosatte sig 1917 i Köpenhamn.

Vi planerar nu för en utställning på Biblioteket i Emmaboda våren  2022. Vi samarbetar med kommunens kultursektor. Om utställningen blir bra, kommer den förhoppningsvis att vandra vidare både inom och utom kommungränsen. Så når vi i alla fall ut till några.

Annika Hjalmarsson jan 2022

Förteckning över tavlor som finns i Långasjö

LF Långasjö församling

EK Emmaboda Kommun

EBP Elisabeth Bergstrand-Poulsensällskapet

I kyrkan:  Altartavla LF, Stata brud LF, Dop LF, Begravning LF, Nattvardsgång LF, Bedjande brud EK i kammaren, flicka i sjalett EK i kammaren, liten "altartavla" EK i sakristian.

i sockenstugan:  Kvinnans Årstider LF, Sjungande bondbarn LF, legenden om julrosorna serie LF, myten Solgudens son serie EBP, keramikbyst gubbe LF, keramikbyst gumma LF, keramikbyst flicka LF, Josua Haglund porträtt LF, Maria Haglund porträtt LF, Anna Bergstrand EK, Kyrkbacken LF, Flicka i grå sjal EK, Kristi Himmelsfärdsflickor EK, Nattens drottning EK, barnporträtt EK, barnporträtt EK, Söndagsmorgon i kammaren LF, Karderskan EK, Kvinna i blått EK, akvarell Gertrud LF, damporträtt (tidigt) LF, Kyrkvärden om söndagen EBP, Äldre bondhustru EBP, Änkan EBP, Bordsbön (undanställd) LF, barnporträtt inramade tryck LF

Allégården:  Ung och gammal i ostkammaren EK    

Skolan:  Bruden EK, Den främmande pojken EK, barnporträtt EK, Lilla Nanny EK, Pojkarna EK, Flicka akvarell EK, Lill-Lin EK, Johannes EK.

I förråd:  Agnes EBP, minder altartavla olja LF, linden EBP, såningskvällen EBP, annandag pingst EK, Långasjö kyrka LF,  förfäder (lånad), mindre altartavla i tusch EBP, tre porträtt EK,     

Kompletteras efter hand

Dela den här sidan